Misíjne dni VD 2020

Misíjne dni VD 2020 Milí bratia a sestry! V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv Read more…

Služby Božie 15.3.2020

Milí bratia a sestry,na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia žiadne spoločné stretnutia, vrátane nedeľných Služieb Božích, až do odvolania. Chceme Vás však oboznámiť, že v nedeľu, 15. marca Read more…

Oznamy – 23.02.2020 – Predpôstna nedeľa

Piesne:      642, 548, 204, 222      A – 13SZ text:      Am 5,1-24                      Veľp 8,6-7Ep. text:     1K 13,1-13                     2K 5,18-20Ev:              L 18,31-43                      J 12,20-33 Kázňový text: J 12,20-33„20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, Read more…

Oznamy – 16.02.2020 – Nedeľa po Deviatniku

Piesne:         195, 260, 654SZ text:               Mich 7,7                              Ez 20,36-38                         Ž 143,6-10Ep. text:              R 12,4-8                               1Pt 2,5-6Ev:                       Mt 5,16-17                          Mt 18,19-20 Kázňový text: Mk 2,1-5a„1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, Read more…

ZBIERKA PREŠOV

ZBIERKA PREŠOV 6.12.2019 tesne popoludní vybuchol plyn v jednej z bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Tragédia si vyžiadala už aj obete na životoch. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Read more…