Služby Božie 15.3.2020

Milí bratia a sestry,na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia žiadne spoločné stretnutia, vrátane nedeľných Služieb Božích, až do odvolania. Chceme Vás však oboznámiť, že v nedeľu, 15. marca Read more…

Oznamy – 23.02.2020 – Predpôstna nedeľa

Piesne:      642, 548, 204, 222      A – 13SZ text:      Am 5,1-24                      Veľp 8,6-7Ep. text:     1K 13,1-13                     2K 5,18-20Ev:              L 18,31-43                      J 12,20-33 Kázňový text: J 12,20-33„20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, Read more…

Oznamy – 16.02.2020 – Nedeľa po Deviatniku

Piesne:         195, 260, 654SZ text:               Mich 7,7                              Ez 20,36-38                         Ž 143,6-10Ep. text:              R 12,4-8                               1Pt 2,5-6Ev:                       Mt 5,16-17                          Mt 18,19-20 Kázňový text: Mk 2,1-5a„1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, Read more…

ZBIERKA PREŠOV

ZBIERKA PREŠOV 6.12.2019 tesne popoludní vybuchol plyn v jednej z bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Tragédia si vyžiadala už aj obete na životoch. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Read more…

RODINNÁ KONFERENCIA

Srdečne pozývame na 16.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch – Hotel Sorea Hutník II. Hlavná téma konferencie je: Rodinné mosty. Tohto roku prijala na konferenciu pozvanie sestra Marie Novaková, ktorá je odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania Read more…