Podporte naše občianské združenie EPLIS – nádej, ktoré sa stará o deti, dorast a mládež a vedie ich k duchovnému rastu a viere v Trojjediného Boha.

2%

Názov: ELPIS – Nádej, Občianske združenie
Sídlo: 032 31 Hybe, 122
Identifikačné číslo (IČO): 37977016

Tlačivo 2% z dane