Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Hybe

č. d. 122
032 31 Hybe
Slovenská republika

hybe@ecav.sk, ecavhybe@gmail.com
Zborový farár: Mgr. Stanislav Grega
Mobil: +421 918 828 317

Číslo účtu: SK1609000000000056710183
IČO: 31902529
DIČ: 2020584082

Vedenie zboru

Mgr. Stanislav Grega
zborový farár, senior LOS

0918 828 317
stano.grega@gmail.com

Ing. Miloš Tarageľ

dozorca

0915 339 774
taragelm@gmail.com

Bc. Ján Žiška

kurátor

0903 624 862
ziska007@gmail.com

Matúš Juráš

poddozorca

0908333373
jurasm95@gmail.com


Presbyterstvo CZ

Mgr. Zuzana Pivková PhD.

Ľuboš Šuchtár

Mgr. Zdenko Michalides

Ľubomír Buša

Viera Rajniaková

Alica Ilavská

Anna Hopková

Eva Lehotská

Ing. Mária Slosarčíková

Ing. Anna Budaiová

Elena Halušková

Andrea Šuchtárová

Zuzana Žišková


Výbory CZ

Ing. Anna Budaiová

0908 808 722 anicka.budaiova@gmail.com

VMV

vnútromisijný výbor
duchovná služba od detí po dospelých, príprava podujatí

Bc. Ján Žiška

0903 624 862 ziska007@gmail.com

HV

hospodársky výbor
budovy, pozemky a práce toho sa týkajúce

Ivana Šuňavcová

0911 393 493 ivana.sunavcova@ramzes.sk

PV

projektový výbor
písanie projektov a žiadostí o podporu

Ing. Tomáš Klein

0911 950 616 kleinix16@gmail.com

MV

mediálny výbor
pracuje s audio a video technikou, pripravuje časopis, plagáty

Viera Rajniaková

0910 939 569 veronar@zoznam.sk

KV

 kvetinkový výbor
výzdoba a príprava chutného občerstvenia