Srdečne Vás pozývame na trojdňové ONLINE stretnutie evanjelikov z celého Slovenska. Na piatok večer je pripravená spoločná mládež, v sobotu zaznie evanjelizačný príhovor Ulricha Parzanyho a nedeľné popoludnie bude patriť diskusii o dejinách našej cirkvi. 

V piatok sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže a dorastu, ktoré majú pod taktovkou členovia mládežníckeho tímu CZ ECAV Žilina. Podujatie s názvom „Spolu na mládeži“ pripravujeme na 21.5.2021 od 18:00 cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje zverejníme včas) a vysielané budú aj cez YouTube kanál ECAV s vami.

V sobotu 22. mája 2021 od 18:00 je pripravená evanjelizačná kázeň známeho nemeckého farára Ulricha Parzanyho. Úvodné slovo k sobotňajšiemu večeru a krátke predstavenie hosťa z Nemecka bude mať biskup ZD Ján Hroboň. Biblický základ príhovoru brata Parzanyho bude rovnaký, aký mal emeritný generálny biskup Jur Janoška počas úvodnej bohoslužby na začiatku Synody v Trenčíne pred 100 rokmi. Kázeň s názvom: „8 krokov k živému zboru“ bude postavená na biblických veršoch z Listu Júdovho, verše 1-4 a 17-23.

Nedeľné popoludnie 23. mája 2021 bude od 16:00 patriť historickej diskusii, na ktorú nás pozve brat biskup VD Peter Mihoč. Traja aktéri nás prevedú historickými udalosťami rokov 1921, 1941 a 1951. Historicko-popularizačná diskusia bude vysielaná cez YouTube kanál ECAV s vami pod názvom: Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí (1921 – 1941 – 1951). 

Viac informácií nájdete TU.

Categories: Novinky