Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 2K 9, 6-7

Drahí priatelia, bratia a sestry,

všetko, čo robíme a o čo sa snažíme by bolo márne, keby nám v tom nepomáhal sám Pán Boh. Služba v cirkvi a cirkevnom zbore však pozostáva okrem duchovnej aj z materiálnej stránky.

Pokiaľ máte v srdci túžbu prispieť, a tak podporiť činosť nášho CZ, môžete tak urobiť jedným zo spôsobov, ktoré Vám uvádzame nižšie. 

Ďakujeme a všetkým Vám prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Bankový prevod:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku Hybe

SK16 0900 0000 0000 5671 0183

GIBASKBX

Poznámka pre príjemcu: Dar

Platba cez mobil: