Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na tradičné Misijné dni Východného dištriktu v termíne 26. – 29. august 2021 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Aj tento rok je pripravený zaujímavý duchovno-spoločenský program pre všetky generácie. Ústredná téma “Extrémne premeny” vychádza z listu ap. Pavla Rímskym: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (R 12,2)

Téma Misijných dní VD nám chce poukázať na dôležitosť premien, ktoré sú začiatkom nových rozhodnutí, spôsobu života, aj nových vzťahov. Pozrieme sa spolu na šesť biblických postáv, v živote ktorých tzv. “butterfly effect” Božieho Ducha spustil premeny vnútra, celých rodín, manželstiev, dokonca aj národov a takto priniesol novú životnú realitu. 

Symbolom podujatia je motýľ a jeho prerod zo “škaredej” chlpatej húsenice – hlboko zvýrazňuje prerod, ktorého ovocím sú extrémne zmeny. Pripravená je bohatá mozaika seminárov, panelová diskusia so zaujímavými hosťami, program pre tých najmenších aj väčších.

Veríme, že využijete túto ponuku na duchovné povzbudenie a rast vo viere.

I napriek tomu, že nevieme, aká bude situácia koncom letných prázdnin, s nádejou v Toho, v ktorého rukách sú naše časy sa na Vás tešíme.

Prihlásiť sa môžete tu: https://vdecav.sk/dni/registracny-formular/

Je potrebné sa prihlásiť do 10. augusta 2021. 

Viac informácii o programe a prihlasovaní nájdete na www.vdecav.sk/dni

Categories: Novinky