Milí bratia a milé sestry,
posielam informácie pre tých, ktorí sú ochotní pomôcť. 

Snímka1.JPG

Najlepšia a najjednoduchšia je finančná podpora. Potreby sa veľmi rýchlo menia a preto je najjednoduchšie to, čo je potrebné nakúpiť na východe a hneď to aj adresne odovzdať. Túto službu organizuje Biskupský úrad ECAV. Okrem toho máme obmedzené skladové priestory a málo dobrovoľníkov. Preto Vás vyzývam k štedrosti

Snímka2.JPG

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej Ekumenickej pastoračnej služby v OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra, ktoré sa budú oficiálne angažovať v oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9

Snímka3.JPG

Ak máte možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8

Snímka4.JPG

  • Priama humanitárna pomoc:
  • v nej je momentálne iba to, čo je v zozname a môže sa to rýchlo meniť
  • túto pomoc musíme odviesť ku hranici do CZ Pozdišovce odkiaľ sa potom distribuuje ďalej
Snímka5.JPG

Ďalšia pomoc je určená pre ľudí, ktorí sú umiestnení na území nášho seniorátu:

cca 75 osôb – Ranč Kráľova Lehota s.r.o., Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota – obsadená cca polovica 

cca 10 osôb – CZ ECAV Liptovský Trnovec – už obsadené

cca 18 osôb – CZ ECAV Partizánska Ľupča – už obsadené

cca 14 osôb – CZ ECAV Párnica – zatiaľ neobsadené

cca 10 osôb – CZ ECAV Hybe – zatiaľ neobsadené

Do Kráľovej Lehoty môžte veci zaviesť sami, alebo ich priniesť na faru a my zabezpečíme odvoz. Do ostatných CZ vieme zabezpečiť odvoz. 

Snímka6.JPG

Snímka7.JPG

Snímka8.JPG
Categories: Novinky