Duchovná činnosť cirkevného zboru

Služby Božie

Každá nedeľa – 10:00
EVANJELICKý Kostol – HYBE

Každú nedeľu sa stretávame v chráme, kde spolu môžeme zažívať Božiu prítomnosť.


Detská besiedka

KAŽDÝ PIATOK – 16:00
EVANJELICKÁ FARa

Každú nedeľu sa stretávame v chráme, kde spolu môžeme zažívať Božiu prítomnosť.

Dorast

KAŽDÝ PIATOK – 18:00
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Mládež

KAŽDÁ SOBOTA – 19:00
mládežnícky Byt

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Stretnutia rodín

raz Mesačne
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”


Modlitebná skupinka

KAŽDÝ UTOROK – 20:00
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Ženská skupinka

Každý utorok – 20:00
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Stretnutia mužov

Každý druhý štvrtok – 19:00
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Spevokol Zvonček

Každý druhý štvrtok – 19:00
EVANJELICKÁ FARA

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”


Mediálna činnosť cirkevného zboru

Google Podcast

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Apple Podcast

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Časopis Zvon

Občasník, ktorý mapuje aktuálne dianie v cirkevnom zbore.

ECAV Spevník

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

YouTube

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Facebook

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”