Drahí priatelia, bratia a sestry,

srdečne Vás pozývame na televízne Služby Božie. Na Veľký Piatok v ev.a.v. chráme Božom v Hybiach o 10/00. Prosíme Vás aby ste prišli aspoň o 10 minút skôr z dôvodu televízneho prenosu.

Priamy prenos si taktiež môžete pozrieť na Jednotke RTVS alebo neskôr v archíve televízie.

Prajeme Vám nech Božia láska a milosť naplnia Vaše životy aj v tomto pôstnom čase.

Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Iz 53, 4-6

Categories: Novinky