https://forms.office.com/r/nhCaKG1c7T

       Milí bratia a sestry, nedávno prebehlo digitálne sčítanie obyvateľstva, v ktorom ste si okrem iného volili aj príslušnosť k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
         Podobne ako v iných inštitúciách, tak aj v cirkvi dochádza k postupnej modernizácii evidenčného systému členov. Od 1.1.2023 by mali všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku prejsť na digitálny spôsob evidencie svojich členov. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie evidenčného formulára dostupného na www.ecavhybe.sk a to do 30.11.2022. V prípade otázok Vám radi odpovieme ecavhybe@gmail.com alebo na 0918 828 317.

https://forms.office.com/r/nhCaKG1c7T
EVIDENCIA ČLENOV FORMULÁR

Categories: Novinky