Milí bratia a sestry,

všetci vieme aká dôležitá je modlitba. V liste Filipským čítame: “ O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. „

Niekedy už ale nemáme silu modliť sa. Modlitba je dôležitou súčasťou života kresťana a tak sa v našom cirkevnom zbore chceme modliť s vami. Za Vaše radosti i starosti, prosby i vďaky. Čokoľvek máte na srdci, radi sa budeme modliť s vami.

V našom cirkevnom zbore sa stretáva modlitebná skupinka. Krabička na modlitby bude prístupná aj v kostole. Pokiaľ máte nejakú žiadosť alebo prosbu o modlitbu, môžete ju napísať aj kliknutím na tento odkaz.

Categories: Novinky