KRABICE POŽEHNANIA PRE UKRAJINU IV

Milí bratia a sestry, predkladáme vám výzvu zapojiť sa do projektu Krabice požehnania 4. Ich cieľom je materiálne zabezpečiť rodiny na Ukrajine potravinami a hygienickými potrebami. Cena jednej krabice je 85€. V našom CZ sme sa dohodli, že sa spojíme a vytvorili by sme aspoň niekoľko krabíc. Všetci, ktorí sa chcete zapojiť Read more…

Šnúra, ktorá spája

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert s názvom „Šnúra, ktorá spája.“ Výťažok z dobrovoľného vstupného venujeme celý neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, ktorá pomáha deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám. Účinkujú: Mila Medvedovska a Daniel Špiner. Mila Medvedovska je ukrajinská speváčka a učiteľka spevu, ktorá spolu s 10-ročnou dcérou opustila domov v meste Read more…

VIANOČNÁ JANAIS

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert známej slovenskej speváčky JANAIS a jej kapely, ktorý sa uskutoční v piatok 22. decembra 2023 o 17:00 v Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach. Lístky na koncert sa dajú zakúpiť na Evanjelickom farskom úrade v Hybiach a na Obecnom úrade v Hybiach. Vstupné 10,- Read more…

ZBOROVÝ OBED

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás na spoločný obed v rámci zborových dní ECAV Hybe, a to po Službách Božích 15. októbra 2023. Prosíme Vás, aby ste sa vopred zaregistrovali kvôli počtu porcií. Nemusíte registrovať každého člena Vašej rodiny osobitne – stačí nám napísať, koľko ľudí sa zúčastní vrátane Vás. Read more…

DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV / 18.06.2023/ BARDEJOV. Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a Read more…

Evidencia členov ECAV

       Milí bratia a sestry, nedávno prebehlo digitálne sčítanie obyvateľstva, v ktorom ste si okrem iného volili aj príslušnosť k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.         Podobne ako v iných inštitúciách, tak aj v cirkvi dochádza k postupnej modernizácii evidenčného systému členov. Od 1.1.2023 by mali všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku prejsť na Read more…

VÝSTAVA CZ HYBE

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na výstavu CZ Hybe, kde sa dozviete zaujímavé informácie od histórie po súčastnosť.Dozviete sa, že každý z našich kostolných zvonov má svoje meno. Uvidíte zborové historické predmety, ktoré sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky. Na otvorení výstavy vystúpia aj hostia z Oldřichovíc. Program začína piatok Read more…

Zborový výlet do Oldřichovíc

Priatelia, po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí prihlasovací formulár pre tých z vás, ktorí by sa radi zúčastnili zborového výletu do Oldřichovíc (ČR). Viac informácií nájdete vo formulári https://docs.google.com/forms/d/1R5sp96Hg5Uul-asyW950D3_ACMBA8eaVyaMFF6xcGXM/viewform?edit_requested=true

MODLITBY

Milí bratia a sestry, všetci vieme aká dôležitá je modlitba. V liste Filipským čítame: “ O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Read more…