DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV / 18.06.2023/ BARDEJOV. Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a Read more…

Evidencia členov ECAV

       Milí bratia a sestry, nedávno prebehlo digitálne sčítanie obyvateľstva, v ktorom ste si okrem iného volili aj príslušnosť k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.         Podobne ako v iných inštitúciách, tak aj v cirkvi dochádza k postupnej modernizácii evidenčného systému členov. Od 1.1.2023 by mali všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku prejsť na Read more…

VÝSTAVA CZ HYBE

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na výstavu CZ Hybe, kde sa dozviete zaujímavé informácie od histórie po súčastnosť.Dozviete sa, že každý z našich kostolných zvonov má svoje meno. Uvidíte zborové historické predmety, ktoré sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky. Na otvorení výstavy vystúpia aj hostia z Oldřichovíc. Program začína piatok Read more…

Zborový výlet do Oldřichovíc

Priatelia, po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí prihlasovací formulár pre tých z vás, ktorí by sa radi zúčastnili zborového výletu do Oldřichovíc (ČR). Viac informácií nájdete vo formulári https://docs.google.com/forms/d/1R5sp96Hg5Uul-asyW950D3_ACMBA8eaVyaMFF6xcGXM/viewform?edit_requested=true

MODLITBY

Milí bratia a sestry, všetci vieme aká dôležitá je modlitba. V liste Filipským čítame: “ O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Read more…

Rozličným jazykom za spoločné ciele

Región Bílé Karpaty z Českej republiky ako správca – vedúci partner Fondu malých projektov programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili v septembri 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov. Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hybe Read more…

SLUŽBY BOŽIE NA VEĽKÝ PIATOK

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na televízne Služby Božie. Na Veľký Piatok v ev.a.v. chráme Božom v Hybiach o 10/00. Prosíme Vás aby ste prišli aspoň o 10 minút skôr z dôvodu televízneho prenosu. Priamy prenos si taktiež môžete pozrieť na Jednotke RTVS alebo neskôr v archíve Read more…

Evanjelici pomáhajú ukrajine

Milí bratia a milé sestry,posielam informácie pre tých, ktorí sú ochotní pomôcť.  Najlepšia a najjednoduchšia je finančná podpora. Potreby sa veľmi rýchlo menia a preto je najjednoduchšie to, čo je potrebné nakúpiť na východe a hneď to aj adresne odovzdať. Túto službu organizuje Biskupský úrad ECAV. Okrem toho máme obmedzené skladové priestory a málo Read more…

2% Z DANE

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 je možnosť venovať 2% z vašich daní (3% v prípade, že máte s organizáciou dobrovoľnícku zmluvu) na neziskové organizácie, či občianske združenia. Už niekoľko rokov tak priamo podporujeme prácu s deťmi, teenagermi, mládežou a s dospelými v našom spoločenstve. Sme veľmi vďační za každého, kto sa Read more…

Služby Božie počas vianočných sviatkov

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný;Iz. 9,5 Milí priatelia, bratia a sestry, počas nasledujúcej nedele a počas vianočných sviatkov sa môžeme stretnúť v našom chráme. Podmienkou je režim O (iba kompletne očkovaní)/P (prekonaní po dobu 180 dní)  a  max. počet 30 ľudí. Deti do 12 rokov sa Read more…