Milí priatelia, 

na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktorí svoje usmernenia k bohoslužbám aktualizovali 16.4.2021 Vám oznamujeme, že účasť na Službách Božích je možná aj v kostole, pri dodržaní určitých pravidiel.

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v našom kostole je max. 38 ľudí; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Prosíme však tých, ktorí si môžu pozrieť Služby Božie na internete alebo v obecnej káblovej televízii, aby tak urobili a ostali doma.

–        vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        zakazuje sa podávanie rúk

Online prenos zo Služieb Božích nájdete každú nedeľu o 10:00 na našom YouTube kanáli ECAV Hybe. Po kliknutí na ikonku ODOBERAŤ sa vám automaticky zobrazí upozornenie na online prenos alebo na odovzdanie iných videí. Tým tiež podporíte náš mediálny výbor. https://www.youtube.com/channel/UCZvPpZDiOiPZMShabQjHFOw?sub_confirmation=1

Veríme, že s Božou pomocou táto situácia čoskoro pominie a my sa opäť všetci stretneme v našom chráme Božom.

Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 4 Mojžišova 6, 24 – 26

Categories: Novinky