Drahí priatelia, bratia a sestry,

srdečne Vás pozývame na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV / 18.06.2023/ BARDEJOV. Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a odpustenia.

V prípade záujmu o dopravu autobusom z Hýb sa prosím prihláste pomocou formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJELkxndT_f7-UC4oAnlNqPHfCA9rbA5UU-Tc939yITSLWXA/viewform?usp=sf_link

Viac informácií o DD tu: https://www.ecav.sk/distriktualny-den-vd-ecav

Categories: Novinky