VIANOČNÁ JANAIS

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert známej slovenskej speváčky JANAIS a jej kapely, ktorý sa uskutoční v piatok 22. decembra 2023 o 17:00 v Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach. Lístky na koncert sa dajú zakúpiť na Evanjelickom farskom úrade v Hybiach a na Obecnom úrade v Hybiach. Vstupné 10,- Read more…

ZBOROVÝ OBED

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás na spoločný obed v rámci zborových dní ECAV Hybe, a to po Službách Božích 15. októbra 2023. Prosíme Vás, aby ste sa vopred zaregistrovali kvôli počtu porcií. Nemusíte registrovať každého člena Vašej rodiny osobitne – stačí nám napísať, koľko ľudí sa zúčastní vrátane Vás. Read more…

DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV / 18.06.2023/ BARDEJOV. Téma stretnutia „On je náš pokoj“, ktorá vychádza z listu Efezským 2, 11-22, chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a Read more…

Evidencia členov ECAV

       Milí bratia a sestry, nedávno prebehlo digitálne sčítanie obyvateľstva, v ktorom ste si okrem iného volili aj príslušnosť k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.         Podobne ako v iných inštitúciách, tak aj v cirkvi dochádza k postupnej modernizácii evidenčného systému členov. Od 1.1.2023 by mali všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku prejsť na Read more…

VÝSTAVA CZ HYBE

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na výstavu CZ Hybe, kde sa dozviete zaujímavé informácie od histórie po súčastnosť.Dozviete sa, že každý z našich kostolných zvonov má svoje meno. Uvidíte zborové historické predmety, ktoré sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky. Na otvorení výstavy vystúpia aj hostia z Oldřichovíc. Program začína piatok Read more…

Zborový výlet do Oldřichovíc

Priatelia, po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí prihlasovací formulár pre tých z vás, ktorí by sa radi zúčastnili zborového výletu do Oldřichovíc (ČR). Viac informácií nájdete vo formulári https://docs.google.com/forms/d/1R5sp96Hg5Uul-asyW950D3_ACMBA8eaVyaMFF6xcGXM/viewform?edit_requested=true

MODLITBY

Milí bratia a sestry, všetci vieme aká dôležitá je modlitba. V liste Filipským čítame: “ O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Read more…

Rozličným jazykom za spoločné ciele

Región Bílé Karpaty z Českej republiky ako správca – vedúci partner Fondu malých projektov programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili v septembri 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov. Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hybe Read more…

SLUŽBY BOŽIE NA VEĽKÝ PIATOK

Drahí priatelia, bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na televízne Služby Božie. Na Veľký Piatok v ev.a.v. chráme Božom v Hybiach o 10/00. Prosíme Vás aby ste prišli aspoň o 10 minút skôr z dôvodu televízneho prenosu. Priamy prenos si taktiež môžete pozrieť na Jednotke RTVS alebo neskôr v archíve Read more…