ProChrist 2020 ZRKADLO ŽIVOTA

ProChrist to je 5 večerov | 5 tém |5 rečníkov | 5 známych hostí | 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na “inú” frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Read more…

Oznamy – 23.02.2020 – Predpôstna nedeľa

Piesne:      642, 548, 204, 222      A – 13SZ text:      Am 5,1-24                      Veľp 8,6-7Ep. text:     1K 13,1-13                     2K 5,18-20Ev:              L 18,31-43                      J 12,20-33 Kázňový text: J 12,20-33„20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a Read more…

Oznamy – 16.02.2020 – Nedeľa po Deviatniku

Piesne:         195, 260, 654SZ text:               Mich 7,7                              Ez 20,36-38                         Ž 143,6-10Ep. text:              R 12,4-8                               1Pt 2,5-6Ev:                       Mt 5,16-17                          Mt 18,19-20 Kázňový text: Mk 2,1-5a„1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval Read more…