ONLINE STRETNUTIE MUŽOV

Drahí muži, bratia, srdečne Vás pozývame na stretnutie mužov s témou: „KDE SI – BOŽÍ SÚD“ (1M 3, 14-24). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude stretnutie mužov ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 19.11.2020 (štvrtok) o 19/00 na ONLINE stretnutie mužov:  https://meet.google.com/bdw-rtdm-uat Ak chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete diskutovať Read more…

ONLINE BIBLICKÁ HODINA

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu s témou: „VIERA verzus ZBOŽNOSŤ“ (1S 14, 6-46). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude Biblická hodina ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 18.11.2020 (streda) o 17/30 na ONLINE Biblickú hodinu: https://meet.google.com/pag-zhrj-sgo Ak chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete diskutovať Read more…

MILODAR

Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 2K 9, 6-7 Drahí priatelia, bratia a sestry, Je to už nejaký čas, Read more…

ONLINE STRETNUTIE MUŽOV

Drahí muži, bratia, srdečne Vás pozývame na stretnutie mužov s témou: „KDE SI – VINA ČLOVEKA“ (1M 3, 7-13). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude stretnutie mužov ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 5.11.2020 (štvrtok) o 19/00 na ONLINE stretnutie mužov:  https://meet.google.com/hpm-ibki-dco Ak chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete diskutovať Read more…

ONLINE BIBLICKÁ HODINA

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu s témou: „VZŤAH K BOHU“ (1S 13, 1-23; 14, 1-14). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude Biblická hodina ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 4.11.2020 (streda) o 17/30 na ONLINE Biblickú hodinu: https://meet.google.com/xge-qdnc-wmpAk chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete Read more…

OZNAM – SLUŽBY BOŽIE OD 15.10.2020

Milí bratia a sestry, na základe dodržiavania opatrení proti ďalšiemu šíreniu vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že Služieb Božích v našom cirkevnom zbore sa môžete zúčastniť iba prostredníctvom internetu/káblovej televízie. Neuskutočnia sa ani iné stretnutia v našom cirkevnom zbore – dorasty aj mládeže sa presúvajú tiež do online priestoru. Opäť Vás chceme vyzvať, ak Read more…

Služby Božie počas pandémie

Milí priatelia,  po dohode predsedníctva nášho cirkevného zboru sa Služby Božie v CZ ECAV Hybe budú konať fyzicky aj online, a to v obvyklom čase o 10:00. Prosíme však tých, ktorí si môžu pozrieť Služby Božie na internete alebo v obecnej káblovej televízii, aby tak urobili a ostali doma. Povolený Read more…

Misíjne dni VD 2020

Misíjne dni VD 2020 Milí bratia a sestry! V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na Read more…

Služby Božie 15.3.2020

Milí bratia a sestry,na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia žiadne spoločné stretnutia, vrátane nedeľných Služieb Božích, až do odvolania. Chceme Vás však oboznámiť, že v nedeľu, 15. marca 2020, o 10:00 si budete môcť pozrieť biblické zamyslenie biskupa Read more…