ONLINE STRETNUTIE MUŽOV

Drahí muži, bratia, srdečne Vás pozývame na stretnutie mužov s témou: „KDE SI – VINA ČLOVEKA“ (1M 3, 7-13). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude stretnutie mužov ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 5.11.2020 (štvrtok) o 19/00 na ONLINE stretnutie mužov:  https://meet.google.com/hpm-ibki-dco Ak chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete diskutovať Read more…

ONLINE BIBLICKÁ HODINA

Drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu s témou: „VZŤAH K BOHU“ (1S 13, 1-23; 14, 1-14). Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude Biblická hodina ONLINE. Po kliknutí na tento odkaz sa pripojíte 4.11.2020 (streda) o 17/30 na ONLINE Biblickú hodinu: https://meet.google.com/xge-qdnc-wmpAk chcete iba počúvať, tak Vám stačí internet. Ak chcete Read more…

OZNAM – SLUŽBY BOŽIE OD 15.10.2020

Milí bratia a sestry, na základe dodržiavania opatrení proti ďalšiemu šíreniu vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že Služieb Božích v našom cirkevnom zbore sa môžete zúčastniť iba prostredníctvom internetu/káblovej televízie. Neuskutočnia sa ani iné stretnutia v našom cirkevnom zbore – dorasty aj mládeže sa presúvajú tiež do online priestoru. Opäť Vás chceme vyzvať, ak Read more…

Misíjne dni VD 2020

Misíjne dni VD 2020 Milí bratia a sestry! V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na Read more…

Služby Božie 15.3.2020

Milí bratia a sestry,na základe usmernenia pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov sa i v našom cirkevnom zbore neuskutočnia žiadne spoločné stretnutia, vrátane nedeľných Služieb Božích, až do odvolania. Chceme Vás však oboznámiť, že v nedeľu, 15. marca 2020, o 10:00 si budete môcť pozrieť biblické zamyslenie biskupa Read more…

ProChrist 2020 ZRKADLO ŽIVOTA

ProChrist to je 5 večerov | 5 tém |5 rečníkov | 5 známych hostí | 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na “inú” frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet. Read more…

Oznamy – 23.02.2020 – Predpôstna nedeľa

Piesne:      642, 548, 204, 222      A – 13SZ text:      Am 5,1-24                      Veľp 8,6-7Ep. text:     1K 13,1-13                     2K 5,18-20Ev:              L 18,31-43                      J 12,20-33 Kázňový text: J 12,20-33„20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a Read more…

Oznamy – 16.02.2020 – Nedeľa po Deviatniku

Piesne:         195, 260, 654SZ text:               Mich 7,7                              Ez 20,36-38                         Ž 143,6-10Ep. text:              R 12,4-8                               1Pt 2,5-6Ev:                       Mt 5,16-17                          Mt 18,19-20 Kázňový text: Mk 2,1-5a„1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval Read more…