Poľsko január 2014

03 mar 2014

DSC 4305V dňoch 11.-12.1.2014 naše spevokoly opäť navštívili poľský partnerský zbor v Drogomysli. Vyrazili sme v sobotu, zavčasu ráno. Po príchode do Poľska sme boli ubytovaní v zariadení ev. cirkvi v Jaworniku. 

Bratia a sestry z partnerského zboru nám pripravili pestrý program.  

V dopoludňajších hodinách sme navštívili výstavu Žilinského rezbára Jozefa Rakovana v Strumeni. Našou ďalšou zastávkou bol Betlehem so živými zvieratkami pri kostole sv. Barbary v Strumeni. Popoludní naše spevokoly nacvičovali piesne v kostole v Drogomysli, no a po nácviku sme sa premiestnili do nového kostola v Bakowe, kde nás čakala káva, koláče a ovocné poháre. Dozvedeli sme sa tu, ako bol tento kostol postavený.

Plní zážitkov sme sa večer presunuli do Jawornika, kde sme boli ubytovaní. Náš program však ešte neskončil. Večer sme sa stretli, aby sme sa spoločne zamysleli nad Božím slovom. Témou večera bol biblický text Pr 30, 25-28
Je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre: mravce - národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu; jazvece - národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch.
Rozprávali sme o štyroch malých bezbranných zvieratkách, ktoré sú však veľmi múdre a o tom, čo všetko sa môžeme od nich naučiť. 

V nedeľu ráno sme sa zúčastnili služieb Božích v Drogomysli, kde kázňou poslúžil náš Pán farár Mgr.Stanislav Grega. Deti boli na detskej besiedke. Po chutnom obede sme pokračovali v našich spoločných rozhovoroch a vo večerných hodinách sme sa vrátili domov.

FOTO

Najaktuálnejšie fotky

 Camera