Návšteva z Poľska

10 aug 2013

webÚsilie projektového výboru CZ ECAV na Slovensku Hybe o finančnú podporu pri rozvíjajúcich sa vzťahoch s partnerským Evanjelickým zborom Drogomyšl v Poľsku nebolo márne, a tak po predchádzajúcej pracovnej návšteve zástupcov CZ Hybe v Poľsku  domáci privítali štyridsiatich evanjelikov z Drogomyšla. 

Táto aktivita projektu „Umením súčasnosti k rozvoju cezhraničnej budúcnosti“ umožnila stretnúť sa kresťanom evanjelikom z dvoch štátov EÚ predovšetkým na službách Božích na Sviatok apoštolov Petra a Pavla, kde kazateľom bol zborový farár – konsenior Stanislav Grega a v 5.nedeľu po Svätej Trojici zborový farár z Drogomyšla Karol Macura. Na oboch službách Božích vystúpil spevokol hostí. Súčasťou stretnutia bola príprava výstavy amatérskych umeleckých aktivistov, nácvik spojených spevokolov, výtvarný workshop detí,  návšteva Múzea ovčiarstva v Liptovskom Hrádku, Skanzena v Pribyline, Štrbského plesa a Soliska vo Vysokých a Važeckej jaskyne, ale i posedenie pri guľáši, kde zazneli poľské i slovenské ľudové piesne, či jazyková súťaž. Celé stretnutie bolo nahrávané mladými kameramanmi, ktorí mali v rukách techniku zakúpenú s prostriedkov Európskej únie, Žilinského samosprávneho kraja a CZ Hybe. Rozpočet projektu je 49 521,- €. Za všetko Pánu Bohu vďaka.

Ondrej Mrlian

FOTKY

 

 

Najaktuálnejšie fotky

 Camera