ProChrist 2013

28 feb 2013
201207252050_prochrist_2013Od pochybností k úžasu Vás chce priviesť ProChrist, satelitné vysielanie zo Stuttgartu, ktoré pre Vás pripravuje Evanjelický cirkevný zbor v dňoch od 5.do 8. marca 2013 a následne od 19. do 22. marca. 2013
Témy prvých 4 dní budú:

Ako nájsť pravé šťastie?
Koľko sietí potrebuje človek?
Peniaze a viera
Čo pomáha, keď trpíme?

Srdečne Ste pozvaní do zborovej miestnosti už v utorok 5.3.2013 o 18:00. Tešíme sa na vašu účasť :)

Najaktuálnejšie fotky

 Camera