Umením súčasnosti k rozvoju spoločnej cezhraničnej budúcnosti

21 mar 2013
infobanner_mikroprojekt_-_sk_s
 Slovensko-Poľský projekt
 
Vďaka finančnej podpore zo zdrojov Európskej únie začíname spolu s evanjelickým zborom z poľského Drogomyśl realizovať projekt s názvom „Umením súčasnosti k rozvoju spoločnej cezhraničnej budúcnosti“.
Cieľ projektu: Umeleckou spoluprácou a evanjelizáciou pozdvihnúť cezhraničné vzťahy občanov obcí Hybe a Drogomyśl.
Projekt je naplánovaný na 12 mesiacov a zahŕňa celkovo 7 aktivít zameraných na odborné riadenie a publicitu, čiastočnú rekonštrukciu priestorov našej bývalej školy, obstaranie multimediálnej technicky a 5 spoločných stretnutí umelecky nadaných a aktívnych obyvateľov Hybe a Drogomyśl, na ktorých budú spoločne pripravovať a prezentovať svoju činnosť a cezhraničnú spoluprácu.
 
Výsledkom projektu budezabezpečenie priestoru na spoločnú prípravu a prezentáciu umeleckej činnosti v Hybe (hudba, divadlo, výtvarné diela a pod.), realizácia 5 spoločných stretnutí a spracovanie prezentačných materiálov projektu (multimediálne DVD, brožúry, pohľadnice, internetové stránky zborov). Veríme, že projekt podporí rozvoj talentov na poľskej i slovenskej strane, posilní vzájomné cezhraničné vzťahy oboch partnerských cirkevných zborov a prispeje k vzniku nových spoločných aktivít aj v iných oblastiach života.
 
O jednotlivých aktivitách projektu budete včas informovaní najmä cez túto stránku, na nástenke a v rámci ostatných verejných stretnutí vo farnosti v Hybe i Drogomyśl.

Aktivity projektu

27.-30.6.2013 Návšteva z Poľska 

18.4.2013 Návšteva partnerského zboru v Drogomysli

Najaktuálnejšie fotky

 Camera