VNÚTROMISIJNÝ VÝBOR

vmv
Vnútromisijný výbor je jedným z piatich výborov v našom cirkevnom zbore.

Patria tu:

Služby Božie—zodpovedný Mgr. Stanislav Grega

Biblické hodiny—zodpovedný Mgr. Stanislav Grega

Detská besiedka—zodpovedná Katka Turčanová

Detský spevokol—zodpovedná Zuzka Muchálová

Dorast— Martina Rajniaková

Mládež— Danka Hutníková

Rodiny—zodpovedný tím rodín

Spevokol—zodpovedný Janka Turčanová st.

Diakonia—zodpovedná Mária Krankusová

anikaAnna Budaiová - vedúca výboru

Najaktuálnejšie fotky

 Camera