MEDIÁLNY VÝBOR

med.vbor
Mediálny výbor sa schádza jedenkrát v mesiaci a ich cieľom je podporovať, propagovať a technicky zabezpečovať všetky akcie cirkevného zboru. Súčasťou mediálneho výboru je redakčná rada časopisu Zvon.

Mediálny výbor pracuje v tomto zložení:

internet - Katarína Šuchtárová, Michaela Míšová

Zvon - Janka Feketíková, Ľuboš Šuchtár

fotografie - Zuzana Žišková

nahrávanie Služieb Božích - Ľuboš Šuchtár, Katarína Šuchtárová, Miloš Tarageľ

ozvučenie kostola a spevokolov - Miloš Tarageľ, Matúš Juráš

plagáty - Andrej Hopko, Ľuboš Šuchtár

kamera - Ľuboš Šuchtár

výroba CD, DVD - Ľuboš Šuchtár

prezentácie - Andrej Hopko, Ľuboš Šuchtár

nástenky

Michaela Míšová, Oľga Rajniaková– zborová miestnosť

iná pomoc pri pc - Andrej Hopko, Ľuboš Šuchtár, Zuzka Pivková

predaj kníh, CD a DVD - Anna Hopková, Martina Rajniaková, Daniela Hutníková

kronika - PaedDr. Stanislav Žiška

Vedúca: Katarína Šuchtárová

Šéfredaktorka časopisu Zvon: Janka FeketíkovájaKatarína Šuchtárová - vedúca výboru

Najaktuálnejšie fotky

 Camera