KVETINKOVÝ VÝBOR

kvet.vbor
S príchodom nášho súčasného brata farára Mgr. Stanislava Gregu  máme možnosť organizovať viaceré akcie v cirkevnom zbore, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti duchovného života v cirkvi. Zistili sme, že pri ich uskutočnení je pre účastníkov príjemnejšie, keď výzdoba interiéru resp. exteriéru pripomína hlavnú myšlienku podujatia. Keď som párkrát pri takýchto príležitostiach vyzdobila zborovú miestnosť alebo kostol, náš pán farár s jeho príznačnou iniciatívou navrhol vytvorenie tzv. kvetinkového výboru, ktorý by nezahrňoval len kvetinkové výzdoby ale aj iné činnosti, s ktorými vás chcem oboznámiť.

Do našej pôsobnosti patrí:

Upratovanie:                 kostola, zborovej  miestnosti, kuchynky

Varenie:                       na zborové akcie, tábory, pečenie koláčov

Výzdoba:                     stolov, príprava miestností,kostola

Okolie kostola:             kosenie, upratovanie


Za jednoduchým vypísaním činností sa skrýva množstvo rôznorodej práce ochotných ľudí, ktorí  však nemôže všetko zvládnuť bez pomoci vás ostatných.

Hoci nesieme nežný a krehký názov, už podľa rozpisu vidíte, že činnosť výboru zahŕňa jednak odborné práce, ako sú varenie a pečenie, ktorými sa prezentujú naše šikovné hybské ženy ale aj fyzicky namáhavejšie práce, pri ktorých by sme radi uvítali pomoc našich mužov.

To, ako nám funguje spolupráca, sme si mohli otestovať na Zborových dňoch, pred ktorými sme sa stretli, porozprávali o plánoch, rozdelili si prácu a pustili sa  s chuťou do  príprav tohto podujatia. Listom sme oslovili evanjelické rodiny, ktoré si platia cirkevnú daň a teda sa hlásia k hybským evanjelikom a požiadali ich, aby pomohli, či už s pečením koláčov alebo s upratovaním kostola a jeho okolia. Na pečenie koláčov bolo oslovených prvých  25 evanjelických rodín podľa čísla domu od 1- 50.   Listy boli prijaté s rôznymi ohlasmi, kladnými i zápornými, pretože ako sa hovorí „ koľko ľudí, toľko chutí“ . Potešilo nás, že väčšina oslovených pomohla, ba našli sa aj takí, ktorí koláče priniesli, hoci teraz neboli na rade. Čo sa týka „veľkého“   upratovania kostola, rozhodli sme sa, že takéto riadenie bude dvakrát ročne a to na jar / pred konfirmáciou / a na jeseň / pri výročí posvätenia kostola - okolo 15.10. /.  Na riadenie kostola taktiež oslovíme všetky evanjelické rodiny a začneme od posledného čísla domu.

Tento systém sme zvolili preto, že v minulosti  väčšinou tieto činnosti robili stále tí istí ľudia a verím, že takto prídu medzi nás i takí, ktorí radi pomôžu, ale doteraz neboli oslovení, prípadne nevedeli si nájsť cestu medzi nás.

vierkaVierka Rajniaková - vedúca výboru



Najaktuálnejšie fotky

 Camera