HOSPODÁRSKY VÝBOR

hos.vbor
Hosp. výbor nášho zboru pracuje v nasledovnom zložení:

Žiška Ján

Ing. arch Ondrej Mrlian

Ján Teplický

Juraj Stanček

Milan Pastucha

Ladislav Žiška

Okrem členov HV sa zúčastňovalo každého zasadnutia predsedníctvo CZ a hlavne pán farár, ktorý celú našu prácu koordinuje.

HV sa stretáva spravidla 1x mesačne, ale množstvo stretnutí je zvolávaných podľa aktuálnych potrieb.

kurtorJán Žiška - vedúci výboru

Najaktuálnejšie fotky

 Camera