Náš zborový časopis Zvon vychádza 3-5 krát do roka.

ZASTÚPENIE REDAKČNEJ RADY

Mgr. Stanislav Grega - Biblický úvod, Z matriky, Štatistika

Dr. Stanislav Žiška - Literatúra, História, Štatistika

Oľga Rajniaková - Poézia, Modlitba

Ing.Arch. Ondrej Mrlian - K téme, Voľne, Rôzne

Zuzana Žišková - Rozhovor

Jana Feketíková - Anketa, Tajnička

Katarína Šuchtárová -Pre deti, gramatická úprava

O grafickú úpravu Zvonu sa stará Ľuboš Šuchtár