Služby Božie mávame každú nedeľu  o 10:00 v kostole. Počas sviatkov sú obohatené o vystúpenia detí, dorastu, mládeže a spevokolu.

Vianoce 2010

26 dec 2010

vianoceTohtoročné Vianoce boli pre náš CZ veľmi pestré.Každé služby Božie boli obohatené programom. Na Štedrý večer vystúpili deti s básňami, piesňami a scénkou.  Na prvý sviatok vianočný poslúžil so svojim programom spevokol dospelých.

Čítať ďalej: Vianoce 2010

Zlatá konfirmácia 2009

15 dec 2009

resize_of_pc069558Po 50 tich rokoch, no už bez trémy a strachu, že nebudú vedieť odpovedať na otázky pána farára, predstúpili pred oltár konfirmandi, ktorí si prišli zaspomínať na svoju konfirmáciu. Súčasťou tejto milej spomienky bola aj spoločná Večera Pánova nielen ich, ale aj presbyterov a ostatných členov zboru. Po Službách Božích zopár spoločných fotiek, pre porovnanie s minulosťou a spoločne strávené chvíle pri obede a občerstvení. Myslím, že tieto chvíle sa vryjú do pamäte nielen im, ale aj ostatným členom nášho zboru.
Anna Budaiová

FOTKY