Dňa 23. a 24. novembra sme na východe šírili svetlo v tmách

29 nov 2014

vychodPočas víkendu 23. a 24. novembra 2014 sme aj napriek vysokej chorobnosti absolvovali s našim detským spevokolom sled vystúpení na východe Slovenska.

Bol to naozaj náročný víkend, počas ktorého sme svojim spevom obohatili stretnutie detských spevokolov v Bystrom, poslúžili sme počas nedeľných služieb božích v obciach Hermanovce a Bystré a napokon hlas zvončeka zaznel i v Chmeľove v nádhernom rustikálnom chráme. O občerstvenie i ubytovanie spevákov sa postarali bratia a sestry z cirkevného zboru Bystré a Hermanovce, ktorým chceme i touto cestou srdečne poďakovať za milé prijatie vo svojich rodinách. Naše poďakovanie patrí i cirkevnému zboru v Chmeľove za občerstvenie, ktoré nám dodalo sily na spiatočnú cestu domov. Ale hlavne ďakujeme Pánu Bohu za ochranu a milosť, ktorou nás počas celého víkendu požehnával. 

Janka Mikušová

FOTKY