Zvonček v Čechách

24 jún 2014

cechyV dňoch 20.-22. júna 2014 sme spolu so Zvončekom opäť prežili krásny víkend. Navštívili sme evanjelický zbor v Oldřichoviciach , kde sme mali niekoľko vystúpení. V piatok večer sme boli ubytovaní v rodinách, ktorým sme veľmi vďační za ich vrelé prijatie.

Dlho do noci sme sa rozprávali o tom, ako si v našich cirkevných zboroch žijeme. V sobotu sme navštívili ZOO v Ostrave a popoludní sme mali koncert v kostole. V nedeľu sme niekoľkými piesňami poslúžili na službách Božích, z ktorých video záznam, môžete nájsť na stránke www.oldrichovice.estranky.cz/clanky/bohosluzby/video-zaznamy/ pod názvom Pamiątka założenia zboru 22.06.2014.

Po chutnom obede sme ešte spolu prežili požehnaný čas na biblickej hodine a vo večerných hodinách sme sa vrátili domov.

Drahí bratia a sestry v Oldřichoviciach, ďakujeme Vám za všetko. Ešte dlho budeme spomínať na Vašu lásku a pohostinnosť.

K.Šuchtárová

FOTKY