Predstavenie 4.CD

26 apr 2014

predstavenieBratia a sestry, dlho pripravovaný koncert spojený s predstavením nového CD „Svetlo v tmách“ sa konal na Veľkonočnú nedeľu, 20.4.2014.


Veľa nácvikov, veľa úsilia a treba povedať, že pred koncertom aj veľa nervozity, si deti a mladí ľudia prežili, kým sa to všetko začalo...Pár minút pred šiestou však brat farár pozval všetky svoje „ovečky“ do kruhu, kde všetko odovzdal v modlitbe do Božích rúk.
Bázeň bola o to väčšia, keď postupne prichádzala väčšina pozvaných hostí, ale aj domácich viery – hlavne rodičov, starých rodičov a známych. Boli na mieste obavy, či nezlyhá technika, či vydržia maličkí, či sa naplní plánovaný scenár...
Boh sa však k tomuto koncertu priznal a požehnal celý jeho priebeh. Mohli sme spievať, vypočuť si príhovor brata dozorcu Mrliana a vzácneho brata biskupa VD Slavomíra Sabola, ktorý si vypočul koncert s celou svojou rodinou, ale tiež nádherné biblické zamyslenie sestry seniorky Katky Hudákovej, ktoré sa nieslo v znamení názvu nášho CD.
Veľmi silný moment nastal pred záverom celého podujatia, keď tmavým kostolom prichádzali deti s rozsvietenými lampášmi, aby symbolizovali odkaz predposlednej piesne: „Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám, mračná sa rozplynú, keď príde Láska k nám. Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám, z nás Božou žiarou, Jeho svetlo svieti každý deň aj vám.“
Sme veľmi radi, že sme mohli aj týmto spôsobom naplno prežiť veľkonočné sviatky a svedčiť o Tom, komu sme uverili... S vďačným srdcom Pána Boha prosíme, aby aj naďalej požehnával misiu, ktorú Detský spevokol Zvonček vo svojom okolí koná.

Zuzana Žišková

 

 

FOTKY