Vystúpenie Zvonček

05 feb 2011
0Dňa 3.2.2011 sa v kultúrnom dome pri príležitosti 10. výročia založenia jednoty dôchodcov v Hybiach  konalo slávnostné stretnutie dôchodcov, do ktorého programu prispel asi 50 minútovým pásmom náš detský spevokol Zvonček.
TENTO ČLÁNOK OBSAHUJE VIDEÁ.
 
 
K.ŠuchtárováPozrite si video z tohto vystúpenia: