Detský tábor 2014

03 nov 2014

detskytaborPočas letných prázdnin v termíne od 7. do 11. júla 2014 , tak ako je to už dobrým zvykom, bol pre najmladších členov našej cirkvi zorganizovaný detský tábor. Kedže témou tohtoročného detského tábora bolo spoznávanie piatich biblických vrchov a udalostí, ktoré sa na nich udiali, tábor sa nemohol konať inde ako vo Vysokých Tatrách konkrétne v Tatranskom Lieskovci.

26 detí prostredníctvom pútavých rozhovorov, hier, či tvorivých aktivít spoznávalo vrchy Sinaj, Mórija, Karmel, Golgota a Tábor. Putovali s Mojžišom, prežívali príbeh Abraháma a jeho syna Izáka, spoznali veľkosť Pána Boha zo svedectva Eliáša, súcitili s Pánom Ježišom i radovali sa s Petrom, Jánom a Jákobom. Napriek tomu, že počasie nebolo slnečné a každý deň spŕchlo, deti absolvovali túru na Popradské pleso, navštívili plaváreň vo Svite, zahrali sa dve veľké hry a zaspievali si pri táboráku. Počas veľkého lejaku si deti krátili chvíle výrobou pamätných suvenírov, či prezeraním fotodokumentácie zachytenej pozorným okom Samka Gregu.
Tento tábor by nebolo možné uskutočniť bez obetavej služby našich sestier a bratov, preto sa chceme touto cestou poďakovať za ich službu:
-za skvelé ubytovanie Aničke Budaiovej.
- za starostlivosťo hladné brušká, poriadok v izbách, čistotu a hygienu tela: Slávke Kleinovej, Katke Šuchtárovej, Mirke Henriquez rod. Bachárovej, Aďke Gregovej, Janke Mikušovej.
-Svojou troškou v podobe zásob do kuchyne prispeli všetky mamičky detí. Za buchty, fašírky a sladké koláčiky ďakujeme starkej Šuchtárovej a za výborný obed naservírovaný priamo na chatu tete Vierke Rajniakovej.
- za to najdôležitejšie, za duchovné vedenie detí: pánu farárovi, Katke Gajdošovej, Janke Tarageľovej, Aďke Šuchtárovej, Terke Gajdošovej, Beátke Čúziovej, Samkovi Gregovi a Dominike Mičovej.


Janka Mikušová

FOTKY