Zvon

01 dec 2008

Náš zborový časopis Zvon vychádza 3-5 krát do roka.

ZASTÚPENIE REDAKČNEJ RADY

Mgr. Stanislav Grega - Biblický úvod, Z matriky, Štatistika
Dr. Stanislav Žiška - Literatúra, História, Štatistika
Oľga Rajniaková - Poézia, Modlitba
Ing.Arch. Ondrej Mrlian - K téme, Voľne, Rôzne
Zuzana Žišková - Rozhovor
Jana Feketíková - Anketa, Tajnička
Katarína Šuchtárová -Pre deti, gramatická úprava
O grafickú úpravu Zvonu sa stará Ľuboš Šuchtár

Jednotlivé čísla si môžete stiahnuť v sekcii "Nastiahnutie"