SLUŽBY BOŽIE

14 nov 2008

Služby Božie mávame každú nedeľu  o 10:00 v kostole. Počas sviatkov sú obohatené o vystúpenia detí, dorastu, mládeže a spevokolu.