BIBLICKÉ HODINY

04 nov 2008
Biblické hodiny pre dospelých mávame v jesenných a zimných mesiacoch vo štvrtok o 18:00 v zborovej miestnosti na fare. Zaoberáme sa tu štúdiom Božieho slova, modlíme sa a spievame piesne z evanjelického spevníka. Aktuálne preberanou témou je 1. kniha Mojžišova.