RODINY

04 nov 2008
Rodiny sa v našom cirkevnom zbore začali stretávať v marci roku (2006). Stretávame sa jedenkrát v mesiaci a rozprávame sa o rôznych témach, ktoré sa týkajú manželstva a rodiny (...manželstvu chýba romantika, problémy s deťmi, nezhody so svokrovcami a i.). O deti sa nám počas nášho stretnutia starajú učiteľky detskej besiedky, ktoré majú pre ne pripravený program.

Máme za sebou letné grilovačky, vianočné kapustnice,  víkendovky...  O všetkom vás budeme priebežne informovať.