DORAST

04 nov 2008
Mladí ľudia v našom cirkevnom zbore vo veku 13-16 rokov navštevujú v pravidelnom čase v piatok o 18:00 dorast. Stretáva sa nás približne 35 ľudí.
Spievame piesne, modlíme sa, zamýšľame nad Božím slovom, hráme hry, súťažíme.Každoročne v lete organizujeme dorastový tábor, na ktorom strávime spolu niekoľko dní, rozvíjame priateľské vzťahy a spoznávame Pána Boha. Dorasťákov zapájame aj do samotnej prípravy programu, aby aj oni dostávali zodpovednosť a naučili sa, že je to pre nich.  Spoločne navštevujeme telocvičňu a hráme loptové hry. Jedenkrát do mesiaca máme spoločný dorast s mládežou.