MLÁDEŽ

04 nov 2008
Mládež sa stretáva každú sobotu o 18:00 v zborovej miestnosti na fare.
Trávime tu čas spolu  a s Pánom Bohom, spievame piesne a rozoberáme Božie slovo.
Každý z mládeže je aktívne zapojený do práce v cirkevnom zbore, či už ide o detskú besiedku, detský spevokol alebo dorast, predávanie kníh v kostole, ozvučovanie služieb Božích a ešte veľa iného.
Taktiež mávame spoločné tábory a výlety do prírody.