DETSKÝ SPEVOKOL

31 okt 2008
Stretávame sa každý štvrtok o 16:00 počas školského vyučovania na evanjelickej fare v Hybiach. Spievame veľmi pekné piesne ako napríklad Dobrý je náš Pán, Počúvaj, čo vtáčky spievajú alebo Maličký...... Keď všetci dvadsiati piati spievame, ozýva sa to po celej miestnosti.

Prečo vlastne spievame? Pretože zažijeme veľa zábavy, spoznáme veľa nových kamarátov a hlavne aj spevom môžeme oslavovať nášho Pána Boha a ďakovať Mu, že nám dal také nádherné hlasy.