Zvon

01 dec 2008

Náš zborový časopis Zvon vychádza 3-5 krát do roka.

ZASTÚPENIE REDAKČNEJ RADY

Mgr. Stanislav Grega - Biblický úvod, Z matriky, Štatistika
Dr. Stanislav Žiška - Literatúra, História, Štatistika
Oľga Rajniaková - Poézia, Modlitba
Ing.Arch. Ondrej Mrlian - K téme, Voľne, Rôzne
Zuzana Žišková - Rozhovor
Jana Feketíková - Anketa, Tajnička
Katarína Šuchtárová -Pre deti, gramatická úprava
O grafickú úpravu Zvonu sa stará Ľuboš Šuchtár

Jednotlivé čísla si môžete stiahnuť v sekcii "Nastiahnutie"

SLUŽBY BOŽIE

14 nov 2008

Služby Božie mávame každú nedeľu  o 10:00 v kostole. Počas sviatkov sú obohatené o vystúpenia detí, dorastu, mládeže a spevokolu.

BIBLICKÉ HODINY

04 nov 2008
Biblické hodiny pre dospelých mávame v jesenných a zimných mesiacoch vo štvrtok o 18:00 v zborovej miestnosti na fare. Zaoberáme sa tu štúdiom Božieho slova, modlíme sa a spievame piesne z evanjelického spevníka. Aktuálne preberanou témou je 1. kniha Mojžišova.DIAKONIA

04 nov 2008
resize_of_2008_12150281Trikrát do roka máme večeru Pánovu pre starších v zborovej miestnosti na fare, po ktorej nasleduje malé občerstvenie. Starším ľuďom, ktorí majú problém dostať sa na faru, zabezpečíme odvoz.

SPEVOKOL

04 nov 2008
Náš zborový spevokol sa stretáva takmer každý utorok o 18:30. Je nás okolo 23, z toho 8 mužov, ostatné ženy. Naše stretnutie začíname krátkym stíšením (ktoré si pripraví vždy jeden z nás), potom pokračujeme v nácviku piesní. Vo svojom repertoári ich máme okolo 20-25. Spievame pri rôznych príležitostiach, ako sú napríklad Vianoce, Veľká noc, svadby, Poďakovanie za úrody...ale aj k mnohým iným. Občas spievame s doprovodom syntetizátora, flauty, husieľ a gitary.

DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE

04 nov 2008

Detské služby Božie mávame každú sobotu počas školského roka vždy o 16:00 na evanjelickej  fare v Hybiach. Stretáva sa tu okolo desať detí vo veku od troch do dvanásť rokov a super vedúce Katka, Janka a Zuzka. Rozprávame si rôzne príbehy, ako napríklad Podobenstvo o desiatich pannách alebo Podobenstvo o múdrom a bláznivom staviteľovi. Spievame piesne, učíme sa veršíky z Biblie a hráme sa spolu veľa zábavných hier.

Stretávame sa aj na rôznych akciách ako detská party, či detský tábor.

RODINY

04 nov 2008
Rodiny sa v našom cirkevnom zbore začali stretávať v marci roku (2006). Stretávame sa jedenkrát v mesiaci a rozprávame sa o rôznych témach, ktoré sa týkajú manželstva a rodiny (...manželstvu chýba romantika, problémy s deťmi, nezhody so svokrovcami a i.). O deti sa nám počas nášho stretnutia starajú učiteľky detskej besiedky, ktoré majú pre ne pripravený program.

Máme za sebou letné grilovačky, vianočné kapustnice,  víkendovky...  O všetkom vás budeme priebežne informovať.

DORAST

04 nov 2008
Mladí ľudia v našom cirkevnom zbore vo veku 13-16 rokov navštevujú v pravidelnom čase v piatok o 18:00 dorast. Stretáva sa nás približne 35 ľudí.
Spievame piesne, modlíme sa, zamýšľame nad Božím slovom, hráme hry, súťažíme.Každoročne v lete organizujeme dorastový tábor, na ktorom strávime spolu niekoľko dní, rozvíjame priateľské vzťahy a spoznávame Pána Boha. Dorasťákov zapájame aj do samotnej prípravy programu, aby aj oni dostávali zodpovednosť a naučili sa, že je to pre nich.  Spoločne navštevujeme telocvičňu a hráme loptové hry. Jedenkrát do mesiaca máme spoločný dorast s mládežou.

MLÁDEŽ

04 nov 2008
Mládež sa stretáva každú sobotu o 18:00 v zborovej miestnosti na fare.
Trávime tu čas spolu  a s Pánom Bohom, spievame piesne a rozoberáme Božie slovo.
Každý z mládeže je aktívne zapojený do práce v cirkevnom zbore, či už ide o detskú besiedku, detský spevokol alebo dorast, predávanie kníh v kostole, ozvučovanie služieb Božích a ešte veľa iného.
Taktiež mávame spoločné tábory a výlety do prírody.DETSKÝ SPEVOKOL

31 okt 2008
Stretávame sa každý štvrtok o 16:00 počas školského vyučovania na evanjelickej fare v Hybiach. Spievame veľmi pekné piesne ako napríklad Dobrý je náš Pán, Počúvaj, čo vtáčky spievajú alebo Maličký...... Keď všetci dvadsiati piati spievame, ozýva sa to po celej miestnosti.

Prečo vlastne spievame? Pretože zažijeme veľa zábavy, spoznáme veľa nových kamarátov a hlavne aj spevom môžeme oslavovať nášho Pána Boha a ďakovať Mu, že nám dal také nádherné hlasy.